Kontakt


HERCON sp. z o. o
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 30 lok. 1
40-055 Katowice
e-mail: biuro@hercon.pl,
telefon: +48 600 650 655

NIP: 6462948699
REGON: 366188520

KRS: 0000656069
Kapitał zakładowy: 200.000 zł.
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego